SP9EZM - 3Z9K    Welcome to my website

Witam


Adres można znaleźć w callbookach krajowych , jak również na qrz.com Obecnie jestem emerytem można mnie spotkać na pasmach pod znakami SP9EZM ,  IZ2GIU lub 3Z9K Używam radia Yaesu FT 950 , Kenwood TS 850S , Icom IC 706 MK II , FT 8800 Anteny :OptiBim 3 ele. GP-7, GP-ECO, delta loop , FD4 80-10m , Diamond X 500, LW54m jestem widoczny na emisjach cyfrowych ( psk31, rtty ) Jestem członkiem PZK 

The address can be found in callbooks national as well as on qrz.com
I am currently retired
You can find me on bands under the signs of SP9EZM , IZ2GIU or 3Z9K
I use the radio Yaesu FT 950, Kenwood TS 850S, Icom IC 706 MK II, the FT 8800
Antennas: Opti Bim 3ele 14-21 Mhz , GP-7,GP-ECO , delta loop, FD4 80-10m , Diamond X 500
 I am active on digital modes (PSK31, RTTY)
I am a member of the PZK 

polonusi

EZM-QSL

3Z9K-QSL

Flag Counter
Copyright Nazwa.pl